Läkemedelsassisterad abstinensbehandling / substitutionsbehandling
Consolida erbjuder även transportservice inom 24h
Familjehem och stödboende för vuxna
Föregående
Nästa

Placeringerar i stödboenden och familjehem

Consolida erbjuder stödboenden och familjehem för vuxna som kämpar med missbruk, kriminalitet och psykisk ohälsa.

För enkelhetens skull har vi tagit fram ett nummer som du kan ringa dygnet runt, året runt – oavsett vad det gäller.
Ring 010-139 99 99 så hjälper vi dig.

Öppna/Ladda ner PDF

Klicka på länken för att läsa åhörarkopia ang Hjärnan och missbruk från föreläsningen i Uppsala 2/4.

Stäng meny