Läkemedelsassisterad abstinensbehandling / substitutionsbehandling
Consolida erbjuder även transportservice inom 24h
Familjehem och stödboende för vuxna
Föregående
Nästa

Ramavtal

  • Hela Örebro län, familjehem vuxna.
  • Arboga, Kungsör, Köping, Surahammars kommuner, familjehem vuxna.
  • Stockholms stad avhopparverksamhet (kriminella) vuxna.
  • Kommande: Värmdö kommun, Tyresö kommun, stödboende Vuxna, socialpsykiatri, missbruk, sociala problem.

Ledig tjänst
Boendestödjare Svartå

Consolida AB söker Boendestödjare/medlevare  till stödboende i Svartå. Provanställning heltid.Fast månadslön tillträde enl ök

Telnr 010-1399999

Ledig tjänst
Boendestödjare

Consolida arbetar med små stödboenden för vuxna med missbruk, kriminalitet, beteendeproblematik och/eller psykisk ohälsa. Vi arbetar miljöterapeutiskt utifrån en beteendevetenskaplig grund. Med utgångspunkt i vård- och genomförandeplaner planeras och genomförs arbetet tillsammans med övrig personal och de placerade klienterna, enskilt och i grupp. Arbetssätt och metoder anpassas individuellt utifrån den enskilde individens förutsättningar och behov. Vi arbetar utifrån medlevarskap då denna typ av schema ger stabilitet och trygghet för de placerade.

Extern länk

Placeringerar i stödboenden och familjehem

Consolida erbjuder stödboenden och familjehem för vuxna som kämpar med missbruk, kriminalitet och psykisk ohälsa.

För enkelhetens skull har vi tagit fram ett nummer som du kan ringa dygnet runt, året runt – oavsett vad det gäller.
Ring 010-139 99 99 så hjälper vi dig.

Nyhetsbrev

Läs vårt senaste nyhetsbrev här.