Consolida - en liten vårdfläta med stora möjligheter
Stödboende och familjehem för vuxna
Consolida erbjuder transportservice inom 24h
Föregående bild
Nästa bild

Stödboenden och familjehem

Consolida arbetar med små stödboenden för vuxna med missbruk, kriminalitet, beteendeproblematik och/eller psykisk ohälsa. Vi arbetar miljöterapeutiskt utifrån en beteendevetenskaplig grund. Med utgångspunkt i vård- och genomförandeplaner planeras och genomförs arbetet tillsammans med övrig personal och de placerade klienterna, enskilt och i grupp. Arbetssätt och metoder anpassas individuellt utifrån den enskilde individens förutsättningar och behov. Vi arbetar utifrån medlevarskap då denna typ av schema ger stabilitet och trygghet för de placerade.

Placeringar i stödboenden och familjehem

Consolida erbjuder stödboenden och familjehem för vuxna som kämpar med missbruk, kriminalitet och psykisk ohälsa.

För enkelhetens skull har vi tagit fram ett nummer som du kan ringa dygnet runt, året runt – oavsett vad det gäller.
Ring 070-912 01 12 så hjälper vi dig.