Consolida erbjuder individ- och familjeomsorg

Vi har tillgång till terapeuter, HSL och vi kan genomföra fullständiga utredningar. Vi har också möjlighet att under boendet hos oss ge läkemedelsassisterad abstinensbehandling och substitutionsbehandling.

Vi har ett nära samarbete kring detta med SPUT » socialpsykiatriska teamet i Västerås

Upptagningsområde

Hela Sverige.

Främmande språk

Engelska.

Verksamhetsbeskrivning

Consolida har två mindre stödboenden i Laxå kommun. Vi har också förstärkta familjehem med brevidboenden på olika orter i Sverige. Målgruppen är vuxna med missbruk, kriminalitet och psykisk ohälsa. 

Utvärdering/Uppföljning

Vi använder SSIL Kvalitetsindex

Utslussning/Eftervård

Familjehem, träningslägenheter eller hem igen.

Sysselsättning

Verksamheten har funnits sedan 1975 och har ett bra kontaktnät vad det gäller föreningsliv, praktikplatser och arbetstillfällen. Vi har möjlighet att erbjuda träning i gym, fiske och natur som tillåter bär och svampplockning m.m.

Behandling/Insatslängd

Från akut och längre.

Inskrivningsförfarande

Consolida matchar klient och behov tillsammans med socialtjänst och ser till att klienten får rätt insats och stöd utifrån individuella behov.

Kommunikation/Avstånd

Vi har god kommunikation via tåg (stambanan mellan Stockholm och Göteborg).

Kvalitets-/Miljöarbete

Vi har en internkontrollpärm med tydliga rutiner och policys.

Organisation/Personal

I vår personalgrupp finns utbildad socionom, KBT-terapeut, behandlingspedagog och undersköterska. Vi har personal som är utbildad inom MI samt ART. Vi har även tillgång till en legitimerad lärare och speciallärare.

Konsulter

Läkare, psykologer, psykiatriker, terapeuter, sjuksköterska och speciallärare.

Handledning

Personalen handleds kontinuerligt av utbildad socionom och KBT terapeut. Handledningen består av både process- och metodhandledning.

Samverkan

Bra och transparent kommunikation, som handlar om att uppnå bra och meningsfull vardag (och helg) för klienterna. Vi lämnar månadsrapporter och har mätbara interventioner som redovisas kontinuerligt.

 

Fortbildning

Vi anordnar utbildningar utifrån behov och krav.

Information och samarbetspartners